Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

image
12. maj 2021 kl. 21:32
Hillerød Fodbold inviterer i henhold til foreningens vedtægter §§ 9 og 10 til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. maj kl. 19 i klubhuset på Hillerød Stadion.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

6. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelse, herunder a) valg af formand (i ulige år)

b) valg af kasserer (i lige år) c) valg af bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 2 i ulige år) valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleanter

10. Uddeling af hæderspriser

11. Eventuelt

 

Hillerød Fodbold følger de retningslinjer, som Hillerød Kommune og øvrige myndigheder har udstukket.

Det betyder, at:

*Alle deltagere skal bære mundbind eller visir, når de ikke sidder ned – også når man bevæger sig til og fra sin plads

*Alle deltagere skal medbringe gyldigt Corona-pas (dokumentation for færdig vaccination eller test, som er max. 72 timer gammel), som kontrolleres ved indgangen.

*Bestyrelsen forventer, at vi skal registrere alle deltagere af hensyn til evt. smitteopsporing 

*Stole til deltagere opstilles, så afstandskrav overholdes

Skulle anbefalinger, restriktioner eller retningslinjer ændre sig inden  generalforsamlingen, vil Hillerød Fodbold naturligvis tilpasse generalforsamlingen herefter.