Menu

Indkaldelse til generalforsamling i HGI Old Boys Støtteforening

image
09. februar 2018 kl. 10:44
Mandag, d. 19. februar 2018, kl. 17.30

Generalforsamling i Old Boys Støtteforeningen
mandag, d. 19. februar 2018, kl. 17.30
i Klubhuset, Hillerød Stadion

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag (eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen pr. mail ph@dvsas.dk)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Forelæggelse af budget for kommende år
 7. Valg
  På valg til bestyrelsen er:
  Per Spaniel, kasserer -Villig til genvalg i bestyrelsen i to år
  Per Johansen, bestyrelsesmedlem - Villig til genvalg i bestyrelsen i to år

  Suppleanter:
  Jeppe King Frederiksen - Villig til genvalg for et år
  Jens Arends - Villig til genvalg for et år

  Revisor:
  Georg Steffen - Villig til genvalg for et år

  Revisorsuppleant:
  Henrik Steffen - Villig til genvalg for et år
 8. Eventuelt 

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2018 har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har betalt, kan indbetale 100 kr. på foreningens konto i Handelsbanken: Reg. nr. 6300 kontonr. 4429054 med angivelse af navn og medlemsnummer. Kvitteringen skal medbringes til generalforsamlingen.

Det vil ligeledes være muligt at betale til kassereren på aftenen før generalforsamlingens start.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen. Tilmelding senest torsdag, d. 15. februar til Kirsten Behrmann tlf. 26142054 eller på mail kirsten.behrmann@gmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HGI Old Boys Støtteforening