Menu

Indkaldelse til generalforsamling i Hillerød Fodbold

image
01. februar 2018 kl. 14:04
Mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling
Mandag, d. 19. februar 2018 kl. 19.00
Klubhuset, Hillerød Stadion

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent efter gældende regler i vedtægterne
 2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år/ John Franzen
 3. Valg af bestyrelse
  Næstformand Henrik Emil Hansen villig til genvalg for to år
  Kasserer Per Spaniel villig til genvalg for to år
  Bestyrelsesmedlem René Silword villig til genvalg for to år
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge/ Per Spaniel
 5. Fastsættelse af kontingent/Per Spaniel
 6. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år/Per Spaniel
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor Jeppe King Frederiksen villig til genvalg
  Revisorsuppleant
 8. Behandling af indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen.
 9. Eventuelt 

Alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. For medlemmer under 15 år overgår stemmeret og valgbarhed til pågældendes forældre/værge. Uanset antallet af børn har hvert forældrepar kun en stemme.

Bestyrelsen er vært ved et måltid mad kl. 18.30 inden generalforsamlingen.
Tilmelding til Kirsten Behrmann: kirsten.behrmann@gmail.com eller tlf.: 26142054, senest torsdag, d. 15. februar.